Eindhoven studentenleven

Wat houdt een studentenvereniging in?
Binnenkort begin jij met een nieuwe studie in Eindhoven. Tijdens de Na Examen Dagen maak je alvast kennis met het Eindhovense studentenleven.
Naast je studie valt er namelijk veel meer te beleven in Eindhoven. De beste mogelijkheden om iets naast je studie te ondernemen vind je bij een studentengezelligheidsvereniging. De drie studentenverenigingen die Eindhoven rijk is onderscheiden zich van andere studentenorganisaties doordat ze elk beschikken over een eigen sociëteit. Daar wip je even binnen om met je vrienden te borrelen, voor meer of minder serieuze discussies, voor grote of kleine feestjes en veel uiteenlopende activiteiten, vaak tot in de kleine uurtjes.
Bij een studentenvereniging ontmoet je niet alleen eerstejaars of mensen van je eigen studie. Hier ontmoet je studenten van alle verschillende studierichtingen van de TU/e en het HBO uit verschillende jaargangen, waardoor de diversiteit aan leden erg groot is. Op deze manier bouw je al snel een hechte vriendenkring op.

Word lid!
Naast veel plezier en gezelligheid is een studentenvereniging de beste plek om jezelf te ontplooien. Door de vele commissies en besturen binnen de verenigingen zijn er veel mogelijkheden voor leden om eigen ideeën tot uitvoer te brengen en ervaring op te doen op organisatorisch en bestuurlijk vlak. Je bouwt snel een groot netwerk op waarbij je veel sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelt die bij je studie en je verdere leven goed van pas komen.
Recent onderzoek van de universiteit van Leiden heeft aangetoond dat lidmaatschap van een studentenvereniging niet nadelig is voor je studie. Integendeel: leden van een studentenvereniging maken vaker hun studie af dan niet-leden. Uit een ander onderzoek van de Landelijke Kamer van Verenigingen blijkt ook dat studenten die actief zijn geweest bij een studentenvereniging, meer carrièrekansen hebben dan studenten die dat niet waren.

Compositum
Compositum is het overkoepelend orgaan van de drie studentenverenigingen in Eindhoven. Voor meer informatie over de studentenverenigingen kunt u terecht op de site van Compositum.

https://www.compositum.nl/